Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Een woning kopen via uw vennootschap: goed idee?
#MyFuture Entrepreneurship Volgen De categorie volgen
9 MRT

Een woning kopen via uw vennootschap: goed idee?

9.3.2022
Bruno Halleux – Estate Planner
Bruno Halleux Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 8.3.2022 14:49
Gepubliceerd op 9.3.2022 06:49
Vanuit fiscaal oogpunt is het kopen van een huis via uw vennootschap vaak interessant. Maar de regels zijn streng. De beste keuze hangt af van wat u voor ogen heeft met uw pand en uw vennootschap.

Overzicht

 • Uw vennootschap kan de kosten aftrekken en de aankoopprijs van uw woning afschrijven
 • In dat geval wordt u belast op een forfaitair voordeel van alle aard
 • U moet absoluut alle regels naleven om onaangename verrassingen te vermijden
 • Het belangrijkste is om het economische belang van de vennootschap te respecteren
 • Een ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen kan u bescherming bieden
 • Het fiscale en vermogensvoordeel hangt vooral af van wat u voor ogen heeft met het pand
Op papier is het meestal voordelig om uw gezinswoning via uw professionele vennootschap te kopen. De uitgaven en de kosten van de lening zijn aftrekbaar in de vennootschap. Bovendien kan die de aankoopkosten van het gebouw, exclusief de grond, afschrijven. U vermijdt zo privé de rentelasten en u wordt alleen belast op basis van een forfaitair voordeel van alle aard.

Maar de fiscus heeft zulke transacties al vaak aangevochten als zijnde ‘disproportioneel’. De rechtbanken spraken zich meermaals uit in het voordeel van de fiscus, wat tot flinke regularisaties leidde. Veel specialisten maken zich daar nu zorgen over. Maar kopen in vennootschap blijft aantrekkelijk, op voorwaarde dat u het voorzichtig aanpakt.

Vier vuistregels

Tien jaar juridische procedures maakte duidelijk aan welke vier voorwaarden u moet voldoen:
 1. Controleer eerst of vastgoedbeleggingen tot het maatschappelijk doel van uw vennootschap behoren.
 2. U moet aantonen dat u prestaties verricht in ruil voor de terbeschikkingstelling van het pand. Als u het pand gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt, is dat een positief element. Maar de fiscus zal vooral letten op het soort vastgoed en of dat in proportie is met de geleverde prestaties.
 3. Het voornemen van de vennootschap om haar bestuurder in natura te belonen moet u duidelijk aangeven, bijvoorbeeld op de algemene vergadering.
 4. Ten slotte moet u het economische belang voor de vennootschap van meet af aan aantonen.
Aarzel niet om vooraf een ruling aan te vragen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen.Bruno Halleux

Weloverwogen stappen

Om dit economische belang aan te tonen, vermeldt u de vooruitzichten voor de vastgoedmarkt bij de aankoop. Laat het pand vervolgens regelmatig taxeren, en boek eventueel de latente meerwaarde.

U mag ook andere structuren overwegen. Eén optie is de aankoop splitsen in een privégedeelte en een professioneel gedeelte.

Een tweede mogelijkheid is een huurovereenkomst met een marktconforme huur, in plaats van het pand ter beschikking te stellen.

De blote eigendom en het vruchtgebruik opsplitsen, is ook mogelijk. Daarbij koopt de vennootschap de blote eigendom. Die kan alleen maar in waarde stijgen naarmate de bestuurder ouder wordt.

Aarzel niet om vooraf een ruling aan te vragen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen.
Kopen via de vennootschap heeft voordelen, als u de woning een paar jaar bewoont en ze daarna houdt als opbrengsteigendom.Bruno Halleux

Toekomstscenario

Aankopen via de vennootschap, is niet altijd interessanter. Spelen daarbij een rol:
 • Aftrekbaarheid van de persoonlijke hypothecaire lening
 • Al dan niet verlaagde registratierechten
 • Een eventueel voorschot op een pensioenplan
 • Terugbetalingscapaciteit
 • Successieplanning
 • Het risico dat het voordeel van alle aard stijgt
 • ...
Kopen via de vennootschap heeft voordelen, als u de woning een paar jaar bewoont en ze daarna houdt als opbrengsteigendom. Het pand privé overnemen op lange termijn is minder evident, door de registratierechten en de belastbare meerwaarde voor de vennootschap.

Uw relatiebeheerder adviseert u graag over een goed evenwicht tussen de bezoldiging en dividenden die de vennootschap uitkeert.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Bruno Halleux Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven