Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Huwelijksvermogensrecht verduidelijkt voor ondernemers
#MyFuture Entrepreneurship Volgen De categorie volgen
25 NOV

Huwelijksvermogensrecht verduidelijkt voor ondernemers

25.11.2021
Odile Michiels – Estate Planner
Odile Michiels Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 24.11.2021 14:52
Gepubliceerd op 25.11.2021 06:52
Voor een ondernemer kan een huwelijk vermogensrechtelijke en zakelijke gevolgen hebben. De hervorming van het huwelijksrecht van 2018 bracht de rechten tussen echtgenoten opnieuw in evenwicht.

Overzicht

  • De hervorming van 2018 verduidelijkte de huwelijksvermogensstelsels voor ondernemers
  • Het stelsel van scheiding van goederen beschermt de echtgenoot tegen beroepsschulden
  • Twee clausules in dit stelsel brengen solidariteit tussen de echtgenoten
  • De rechten van beroepsgoederen in gemeenschapsstelsels zijn nu duidelijk
  • De echtgenoot die bestuurder of vennoot is, oefent alleen alle rechten uit die aan zijn aandelen zijn verbonden
  • De waarde ervan is gemeenschappelijk, als ze werden verworven met gemeenschapsgelden
  • De echtgenoot met een eigen vennootschap zal een “vergoeding” verschuldigd zijn aan de gemeenschap
Sinds de hervorming van 2018 wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigendomstitel en de waarde van de goederen.
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 verduidelijkte de rechten van de echtgenoten. Binnen deze hervorming zijn er drie bepalingen die specifiek betrekking hebben op koppels, waarvan ten minste één echtgenoot ondernemer is.

Ondernemers kiezen vaak voor het stelsel van scheiding van goederen om hun echtgenoot tegen schuldeisers te beschermen. Maar de scheiding van goederen verbreekt de solidariteit tussen de echtgenoten. Sinds 2018 kunt u twee correctiemechanismen in het huwelijkscontract opnemen:
  • Volgens de clausule van de verrekening van aanwinsten moet de echtgenoot die het meeste vermogen heeft opgebouwd een geldsom betalen
  • De benadeelde echtgenoot kan een vergoeding vragen als er door de echtscheiding een onbillijke situatie ontstaat

Eigen gebruik en gemeenschappelijk vermogen

Sinds de hervorming van 2018 maken we in een gemeenschapsstelsel (zoals het wettelijk stelsel als er geen huwelijkscontract is) een onderscheid tussen de eigendomstitel en de waarde van de goederen. Het gaat dan over goederen waarvan betwist wordt of ze eigen of gemeenschappelijk zijn: beroepsgoederen, aandelen van vennootschappen, handelsfonds, enzovoort.

Deze goederen zijn nauw verbonden met de persoon die ze gebruikt, maar ze zijn niet noodzakelijk zijn eigendom.

De hervorming maakt het hier mogelijk om de eigen rechten van de ondernemer te vrijwaren, zonder zijn echtgenoot financieel te benadelen in geval van scheiding of overlijden.

Aandelen in een vennootschap

Een voorbeeld zal dit duidelijk maken: mijnheer Franklin is de enige bestuurder in zijn besloten vennootschap. Hij is getrouwd met mevrouw Bordet, in gemeenschap van goederen. Hij richtte zijn zaak op in 2019, tijdens het huwelijk, en financierde het startkapitaal met gemeenschappelijk vermogen. Mijnheer Franklin is de juridische eigenaar van de aandelen en oefent de daaraan verbonden rechten uit (stemrecht op de vergaderingen, bestuursbevoegdheden, enz.). Maar de waarde van deze aandelen is gemeenschappelijk. Dit onderscheid komt voor in elke vennootschap die lijkt op die van mijnheer Franklin. De echtgenoot die er geen aandelen in bezit en er geen actieve rol in speelt, heeft geen zeggenschap in het beheer ervan. De waarde van de aandelen is echter gemeenschappelijk indien ze gefinancierd werden met gemeenschappelijk vermogen.
De echtgenoot die actief is in een eigen vennootschap, moet een vergoeding betalen aan het gemeenschappelijk vermogen als het huwelijk wordt stopgezet.Odile Michiels

Vergoedingsrekeningen

Voor echtgenoten die hun vennootschap met eigen vermogen of vóór het huwelijk hebben opgericht, zijn er vergoedingsrekeningen. Omdat de vennootschap deel uitmaakt van het eigen vermogen, blijven de niet-uitgekeerde inkomsten (bezoldigingen, dividenden,...) zijn eigendom. Maar in een gemeenschapsstelsel worden de inkomsten uit eigen goederen als gemeenschappelijk vermogen beschouwd.

Hierdoor moet de echtgenoot die actief is in zijn vennootschap, een vergoeding betalen aan het gemeenschappelijk vermogen als het huwelijk wordt stopgezet. Deze vergoeding komt overeen met het netto-beroepsinkomen als hij zijn beroep niet in een vennootschap had uitgeoefend. De eisende echtgenoot moet het recht op die vergoeding bewijzen.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Odile Michiels Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven